dimarts, 27 de maig de 2008

Símbol gràfic


dimecres, 14 de maig de 2008

Colors

1.-

A: Vermell
B: Blau
C: Vermell
D: Negre
E: Magenta

2.-
A: Blau
B: Negre
C: Verd
D: Negre
E: Verd

Formes geomètriques de "La lletera de Vermeer"


Formes orgàniques de "La lletera de Vermeer"


dimecres, 9 d’abril de 2008

Activitat 11

El modulor és un sistema de mesures creat l'any 1946 per l'arquitecte Le Corbusier. Aquest sistema es basa en la proporció àuria i el cos humà pretén obtenir proporcions harmòniques en les construccions arquitectòniques per tal de faciliotar-ne l'ús.

Comparació de les mesures de les taules i les cadires de la meva habitació del menjador de casa i de la meva aula, amb les mesures que Le Corbusier va establir a partir del modulor de 43cm per a la cadira i de 70 cm per la taula.

Cadira habitació: 44cm
Taula habitació: 73cm
Cadira menjador: 45cm
Taula menjador: 77cm
Cadira aula: 46cm
Taula aula: 75cm

Activitat 5

Analisi de les proporcions dels alumnes de la classe a partir de la relació que hi ha entre la altura del cap i l'altura del cos. Indica les mesures en centímetres.

1. La meva proporció
L'altura del meu cap: 17,5cm
L'altura del meu cos: 151cm
Proporció: 8,22cm

2. La proporció de la classe
Mitjana d'altures del cap de la classe: 20,27cm
Mitjana d'altures del cos de la classe: 165cm
Proporció de la classe: 8,14cm

dijous, 6 de març de 2008

Edificis